İstanbul Vakko Mağazası Çevre düzenleme ve drenaj çalışmaları yapılmıştır